ZÁR-HOME KFT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat – 2 / 21 oldal 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

A szervezet megnevezése: ZÁR-HOME KFT
A szervezet székhelye: 1048 Budapest, Székpatak utca 17. fsz. Ü-3.
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Majnár Kornél
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018.05.25.

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz

A szabályzat hatálya

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

Dátum: Budapest, 2018. év május hó 25. napján

……………………………………………. a szervezet vezetője

A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy a Zár-Home Kft. (Cg. 01-09-173963, adószám: 24373647-2-41)

székhely:  1048. Bp. Székpatak utca 17. fsz Ü-3